Категорията съдържа порцеланови чинии и чаши, които могат да бъдат закупени по отделно. Продуктите са предназначени за домашна употреба и за професионални нужди – ресторанти, хотели и др.